Prosimy zapoznać się z Umową użytkownika.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie. Od 25 maja 2018 r. Zgodnie z dyrektywa RODO Parlamentu Europejskiego o przetwarzaniu danych osobowychinformujemy o zasadach zachowania poufności:

1. Zachowania poufności i zapewnienie bezpieczeństwa państwa danych jest dla nas priorytetem.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a firmą Renaissance.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu nawiązania współpracy, realizacji zamówień czy przedstawienia  oferty stają się niezbędne w ich podstawowym zakresie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj. urzędy celne, platformy płatnicze, firmy transportowe, dostawcy mediów, e.c.t.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie biorącym bezpośredniego udziału w realizacji zlecenia lub odpowiedzi na przesłanie informacji dotyczącej oferty.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Administratorem Państwa danych jest firma Renaissance, są one przetrzymywane na profesjonalnych serwerach zewnętrznych SSL.

WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY.

Niniejsze porozumienie “Umowa użytkownika” pomiędzy użytkownikiem a "Renaissance" ("Firma") określa warunki korzystania ze strony internetowej ("Witryna") www.svvving.com lub  dowolnej strony internetowej prowadzonej przez Firmę. Korzystając z tej witryny, dostępu do podstron internetowych Firmy, lub usług świadczonych przez Renaissance, użytkownik potwierdza, że ma zdolność do zawarcia niniejszej Umowy użytkownika i zgadza się na jaj warunki w sposób opisany poniżej. Jeśli użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszej Umowy, nie może używać tego serwisu do uzyskania dostępu do stron internetowych Firmy lub korzystać z innych usług świadczonych przez Renaissance. Firma zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie bez uprzedzenia, do modyfikacji, zmiany lub aktualizacji umowy, a użytkownik zgadza się na te modyfikacje, zmiany lub aktualizacje, będąc lub nie będąc ich świadomy.

ZNAKI TOWAROWE i PRAWA AUTORSKIE.

Cała zawartość witryny, nie tylko zwiazana z kodem, skryptami, obrazami, projektem strony, tekstami, grafikami, ikonami, zdjęciami, animacjami, plikami audio lub video, oprogramowanie, interfejsy, oraz ich dobór i zestawienia (łącznie zwane "Materiały") są własnością Firmy i / lub osób trzecich i są chronione jako prawa autorskie przez prawo europejskie i międzynarodowe. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ani niniejsza Umowa ani żadne inne odniesienia, nie wymagają licencji do konsultacji materiałów zawartych w witrynie www.svvving.com, czy dotyczy to, lub nie, materiałów będących w posiadaniu Firmy. Ponadto, użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać żadnych robotów, “spider’ow”. innego automatycznego urządzenia, albo ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania tej witryny jej stron i podstron oraz treści w nich zawartych, bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Renaissance. Znak towarowy "SVVVING" jest zastrzeżonym logotypem marki, wykorzystywanym wyłącznie przez Firmę "Renaissance", oraz uwarunkowanym przepisami europejskimi i międzynarodowymi; marek, znaków towarowych i usług. Znaki towarowe / znaki usługowe Firmy, nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest przewidziana przez Renaissance. Nie mogą one być wykorzystywane w sposób, który może powodować konfuzje czy niejasności wśród konsumentów, lub inny sposób powodujący, zacieranie się charakterystycznej odrębności, uszczerbku na wizerunku marki SVVVING czy wizerunku innych marek. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na piśmie, użycie lub wszelkie nadużycie znaku towarowego, nazwy handlowej, logo i innych praw własności intelektualnej lub treści niniejszej strony jest surowo zabronione. Firma szanuje prawa autorskie i zamierza reagować na łamanie praw własności intelektualnej.

INFORMACJE PRAWNE.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy spowodowane; utrzymaniem technicznym serwerów naszego hostingu stron www, ni twórców technologii skryptów tej strony, awarii u dostawców usług (w tym telekomunikacyjnych, usługodawców świadczących dostęp do sieci i dostawców energii elektrycznej), wirusami, klęskami żywiołowymi lub innymi zniszczeniami czy uszkodzeniami instalacji Firmy, aktami siły wyższej, wojny, zamieszkami społecznymi lub innymi przyczynami niezależnymi od Firmy. Firma nie może zagwarantować, że ta witryna, oraz inne strony internetowe powiązane z tą witryną, lub strony internetowe partnerów Firmy, będą wolne od błędów. Ponadto, Firma nie udziela żadnych gwarancji co do zawartości jakiejkolwiek innej strony powiązane z tym serwisem. Wszelkie pobrane materiały które można otrzymać za pośrednictwem tej strony sa pobierane na ryzyko użytkownika. Wyłącznym odpowiedzialnmy za ewentualne uszkodzenia komputera lub utratę pobranych danych jest użytkownik.

POLITYKA PRYWATNOŚCI i INFORMACJE PRAWNE.

W myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych PL. UODO 29.08.1997r. ( Dz.U. Nr 133, poz. 883 ) oraz zgodnie z art.23 ust.1, pkt 1, 3 i 5 tej ustawy, Firma "Renaissance" jako administrator stron internetowych svvving, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i poufności przetwarzanych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje kategorie informacji gromadzonych przez Firme i jak Firma wykorzystuje te informacje. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zgromadzonych przez tą witrynę Głównym celem zbierania danych osobowych do realizacji zamówienia, jest dbałość o dostarczenie usług bardziej wspecjalizowanych, bardziej użytecznych oferując lepsza zawartosc produktową i funkcjonalną strony. Svvving i Renaissance zbiera dane osobowe, jeśli użytkownik przekaże je dobrowolnie Firmie, jak podczas rejestracji identyfikacyjnej dla dostepu do informacji profesjonalnej. Niektóre z oferowanych tam przez nas usług, mogą wymagać rejestracji jako warunku użytkowania. Po zarejestrowaniu w serwisie, profesjonalny użytkownik nie jest anonimowy dla Firmy.

Gromadzenie danych osobowych.

Witryna SVVVING korzysta z Google Analytics, oprogramowania udostępnionego przez Google Inc., usłudze dedykowanej analizie strony internetowej monitoringu danych zebranych w masie, łączenia informacji statystycznych i określenie preferencji użytkowników. Firma może również otrzymywać informacje o użytkownikach z innych źródeł i dodać je do informacji przekazanych przez użytkownikow do Firmy. Państwa przeglądarka internetowa ma funkcję o nazwie "cookies", które przechowuje małe ilości danych z komputera podczas odwiedzin na tej stronie. Firma wykorzystuje znaczniki cookies i technologie monitoringu na różne sposoby: poprzez zliczanie liczby wizyt na stronie i jej podstronach lub przekierowan na strony partnerskie, w sposob anonimowy. Firma może używać tych informacji do ulepszania usług w sposób opisany poniżej. Użytkownik może zrezygnować z akceptacji plików-znaczników cookie przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki. W serwisie usługowym SVVVING e-Store, w trakcie dokonywania zakupu, prosimy użytkownika o dodatkowe informacje niezbędne do poprawnej realizacji zamowienia. Prosimy o podanie danych osobowych, w tym; adresu poczty e-mail, iminia i nazwiska, adresu domowego lub biurowego, numeru telefonu, oraz adresu płatnika za realizacje zamówienia. Możemy również zbierać informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, wiek, płeć, preferencje i zainteresowania. W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy zapoznać się z “Regulaminem warunków sprzedaży” na podstronie Svvving Shop. > “Buy online”

Dostep dla profesjonalistów. Używanie znaczników (cookies).

Witryna internetowa Svvving wykorzystuje znaczniki (cookies), co umożliwia logowanie do naszych usług w trybie online. Cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Cookies zawierają informacje, które mogą być odczytane przez serwer www domeny który go wydał-przesłał. Cookies nie mogą uruchomić programów ani dostarczyć wirusów na komputer użytkownika. Cookies są przedewszyskim przeznaczone do “zapamiętywania” preferencji i innych informacji na komputerze użytkownika, użytkownik nie musi więc wprowadzać tych samych danych i informacji co pozwala na wyświetlanie spersonalizowanych treści w czasie kolejnych wizyt w tych miejscach. Witryna Svvving wykorzystuje również cookies, jak opisano w sekcji “Gromadzenie danych osobowych”, powyrzszej deklaracji o ohronie danych osobowych. Po połączeniu z naszą stroną i sekcji, która używa uwierzytelniania, przechowujemy unikatowy numer PIN, godzine gdy użytkownik jest zalogowany, w postaci zaszyfrowanej w pliku cookie na dysku twardym komputera. W ten sposób użytkownik może przeglądać stron witryny bez potrzeby ustanawiania nowego połączenia na każdej stronie. Po wylogowaniu się, te pliki cookie są usuwane z komputera użytkownika. Możemy również używać cookies do usprawnienia procesu logowania. Tak więc, adresy e-mail mogą być przechowywane w pamięci w pliku cookie, który pozostaje na komputerze po odłączeniu. Na następnej sesji, adres będzie już wyświetlany, a użytkownik będzie proszony jedynie wprowadzenie hasła. Indywidualny numer identyfikacyjny zostaje przypisany użytkownikowi do poświadczenia danych identyfikacji i określenia informacji z nimi zwiazanych. Podczas tworzenia danych identyfikacyjnych, serwer może wymagać podania poufnych pytań i odpowiedzi, które są używane do weryfikowania tożsamości użytkownika.

Dostęp do informacji i danych osobowych.

Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwyczajowo można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, jeśli użytkownik zdecyduje się na odrzucanie cookies, może nie być w stanie zalogować się do serwisów lub usług strony Svvving, które zależne sa od plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na akceptację plików cookie, może też usunąć je później ręcznie. W przegladarkach internetowych, Safari, Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 7, można usunąć pliki cookie, wybierając "Narzędzia", następnie "Delete Browsing History" i po przez kliknięcie przycisku "Usuń pliki cookie”. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć te pliki, wcześniejsze ustawienia i preferencje kontrolowane przez nie, zostaną definitywnie usuniete. Karzdy użytkownik ma prawo wglądu i zmiany lub poprawy swoich danych osobowych przechowywanych przez Firme. Użytkownik może zwrócić się do svvving drogą poczty elektronicznej na adres contact(at)svvving.com celem modyfikacji lub usunięcia danych jego dotyczących.

Bezpieczeństwo informacji osobowych.

SVVING i Renaissance zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz poufności przekazanych informacji. Firma korzysta z monitoringu informacji o masowych użytkownikach by dostosować zawartość strony, w celu poprawy jej koncepcji i układu funkcjonalności, ale również do powiadamiania i informowania o nowych usługach, ofertach specjalnych, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Używamy różnych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony informacji osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Podczas przesyłania wysoce poufnych informacji przez internet, dane są chronione przy użyciu metod szyfrowania, takich jak SSL (Secure Socket Layer). Jeżeli konta i dane osobowe są chronione hasłem, zadaniem i odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie poufności tych ostatnich. Nie udostępniajcie nikomu prywatnego hasła związanego z witryną svvving. Jeśli użytkownik korzysta z komputera ogólno-dostępnego, należy pamiętać o wylogowaniu się przed zamknięciem strony w celu ochrony i uniemożliwienia dostępu do informacji przez innego użytkownika. Firma nie może sprzedawać, wymieniać ani udostępniać danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim, chyba że Firma uważa, w dobrej wierze, konieczne byłoby, aby :

(1) dostosować się do obowiązującego prawa. 
(2) w celu wykonania postanowień niniejszej deklaracji oraz Umowy użytkownika. 
(3) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki, użytkowników lub innych.

Korzystanie z tagów sieci Web.

Firma może używać technologii, w tym “elektronicznych obrazów” znanych jako “Web marker” - czasem nazywanych, przezroczyste GIF, czystymi plikami GIF lub tagami - które pozwalają Firmie sledzić ewolucje ogólnego ruchu na stronie. Strony witryny internetowej Svvving, mogą zawierać elektroniczne obrazy znane jako jednopikselowe pliki gif (w języku angielskim tag-marker), które umożliwiają przesyłanie plików cookie do liczenia osób odwiedzających te strony świadczenia usługi pod wspólną marką. Możemy dołączać sygnały nawigacyjne tag do promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów w celu ustalenia, które wiadomości zostały otwarte i które były przedmiotem działań.

W serwisie usługowym SVVVING e-Store i podczas dokonywania zakupu, Firma automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje z serwera i przeglądarki, w tym adres IP, godzinę wizyty, oraz informacje o stronach, które użytkownik odwiedził. Firma “Renaissance” może również wykorzystywać sygnały nawigacyjne tag, do pomocy osobom trzecim do zbioru danych statystycznych na temat skuteczności jego kampanii reklamowych lub innych operacji na naszych stronach internetowych. Firma może używać tych informacji do poprawy usług w sposób opisany poniżej, informacje zebrane przez Firmę z wykorzystaniem technologii śledzenia nie bedą łączone z informacjami osobistymi, bez zgody użytkownika. 

Udostępnianie danych osobowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w tym oświadczeniu, Renaissance nie będzie ujawniać danych osobowych bez zgody użytkowników, poza Firmę ni poza firmy i spółki od niej zależne. Możemy zwracać się do spółek, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak przetwarzanie danych, dystrybucjia przesyłek, dostarczanie zamowień do klienta, hosting stron internetowych, przetwarzanie transakcji lub przeprowadzanie analiz statystycznych naszych usług. Firmy te mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi, i są proszone do bezwzglednego zachowania poufności tych informacji, które nie powinny w żadnym wypadku być wykorzystywane do innych celów. Jednak w odniesieniu do przetwarzania danych poufnych dotyczących kart kredytowych, nasi partnerzy handlowi i ich specjaliści w wykrywaniu oszustw mogą korzystać z danych globalnych do poprawy jakości ich usług. Możliwości i działania te pozwalaja na bardziej dokładne wykrycie nieuprawnionego użycia kart kredytowych. Firma może otrzymac dostęp do tych informacji i ma prawo ich ujawniania uprawnionym organom, w tym treści komunikacji, w celu:

(1) zgodności z prawem lub ustosunkowania się do wniosków lub postępowania sądowego;

(2) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Renaissance, lub klientów, w tym ugruntowanie umów i naszych naszych zasad regulujących korzystania z usług lub

(3) działania w dobrej wierze, że dostęp do informacji lub ich ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony integralności pracowników Renaissance i Svvving, naszych klientów i społeczeństwa.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w sposób opisany powyżej. Jeśli Firma zmieni swoją politykę prywatności, zamieści informacje o tych zmianach na tej stronie, aby użytkownik zawsze zdawal sobie sprawę ze sposobu zebrania informacji, jak są one wykorzystywane oraz w jakich okolicznościach będa mogły być ujawnione. Informacje o ochronie danych osobowych będą okresowo aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w naszych usługach i opinii klientów. Zalecamy okresowe przeglądanie powyzszej deklaracji by być poinformowanym o polityce ochrony informacji przez SVVVING i Renaissance. Użytkownicy, którzy nie chcą przedstawiać wszystkich danych wymaganych przez proces rejestracji dla tej strony jeśli taki proces istnieje, nie muszą rejestrować się na stronie. Z witryny nadal można korzystać, mieć wgląd do jej treści i korzystać z usług oferowanych przez naszą stronę, bez rejestracji. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie od dnia 25 grudnia 2017 roku.

Kontakt z nami.

Państwa komentarze dotyczące powyższej deklaracji oraz naszej polityki ochrony danych osobowych są mile widziane.
Jeśli mają państwo pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub, jeśli państwo uwazają, że nie zastosowaliśmy się do niego,
prosimy o kontakt poprzez e-mail contact(at)svvving.com

© 2018 SVVVING. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Strona, platforma i e-sklep www.svvving.com jest zarządzany przez:

RENAISSANCE, Wyłączny dystrybutor SVVVING.
ul. Biwakowa 55.  
80-299 Gdansk
E-mail: contact(at)svvving.com 
Tel.: +48 696 346 469
NIP: PL5842271185    
REGON: 221161380